shēn dī dì tú sū zhà, 深低帝屠蘇吒,

 

ā ruò mì dì wū dū zhà, 阿若蜜帝烏都吒,

 

shēn qí zhà, 深耆吒,

 

bō lài dì, 波赖帝,

 

yē mí ruò zhà wū dū zhà, 耶彌若吒烏都吒

 

jū luó dì zhà qí mó zhà, 拘羅帝吒耆摩吒,

 

suō pó hē , 沙婆訶

 

 

創作者介紹
創作者 蓮花自在空行 的頭像
蓮花自在空行

蓮花自在.空行

蓮花自在空行 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()